مجموعه 5 ستاره قطار فدک

قطار فدک

هرساله طبق آمارهای مستند موجود ، تصادفات و تلفات جاده‌ای و سوانح هوایی بسیار زیاد است. در نتیجه می توان …